Δρομολόγια Λεωφορείων του ΚΤΕΛ ΘΑΣΟΥ

Σταθμός ΚΤΕΛ Θάσος, Λεωφορεία

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 - ΚΤΕΛ ΘΑΣΟΥ: 0030 25930 22162

Δρομολόγια ΚΤΕΛ Θάσου από Δευτέρα έως Σάββατο

ΑΠΟ ΠΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΣΑΒΒΑΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ
Θάσος Λιμενάρια 06:20, 09:00, 09:50, 11:30, 13:10, 14:50, 17:10, 18:10

4,50€
Θάσος Ποτός 06:20, 09:00, 09:50, 11:30, 13:10, 14:50, 17:10, 18:10

4,70€
Λιμενάρια Σκ. Πρίνου 06:20, 09:30, 11:00, 12:50, 14:30, 16:50, 18:00

2,80€
Λιμενάρια Θάσος 06:20, 09:30, 11:00, 12:50, 14:30, 16:50, 18:00

4,50€
Θάσος Θεολόγος

09:00, 09:50, 13:10, 14:50

5,90€
Θεολόγος Θάσος 06:00, 07:45, 10:40, 12:30, 16:30

5,90€
Θάσος Παναγία 07:20, 09:15, 10:30, 11:30, 12:50, 14:15, 16:15, 18:10

1,60€
Θάσος Ποταμιά 07:20, 09:15, 10:30, 11:30, 12:50, 14:15, 16:15, 18:10

1,60€
Ποταμιά Θάσος 08:05, 09:15, 10:05, 11:15, 12:20, 14:05, 17:10, 18:55

1,60€
Παναγία Θάσος 08:15, 09:20, 10:15, 11:20, 12:30, 15:15, 17:15, 19:00

1,60€
Θάσος Κοίνυρα

10:30, 12:50, 16:15

2,60€
Κοίνυρα Θάσος 08:30, 10:30, 16:30

2,60€
Ο γύρος της Θάσου από τον Πρίνο 06:20, 09:00, 14:50

10,60€
Ο γύρος της Θάσου από την Παναγία 10:30, 12:50, 16:15

10,60€
Θάσος Σκ. Πρίνου 06:20, 09:00, 09:50, 11:30, 13:10, 14:50, 17:10, 18:10

2,00€
Σκ. Πρίνου Θάσος 06:55, 10:15, 11:30, 13:30, 15:15, 17:30, 18:30

2,00€
Θάσος Σκ. Ποταμιάς 07:20, 09:15, 10:30, 11:30, 12:50, 14:15, 16:15, 18:10

1,70€
Σκ. Ποταμιάς Θάσος 08:00, 09:10, 10:00, 11:10, 12:15, 15:00, 17:05, 18:50

1,70€
Θάσος Αλυκή 10:30, 12:50, 16:15

3,70€
Αλυκή Θάσος 08:20, 10:20, 16:20

3,70€
Λιμενάρια Θεολόγος 09:50, 10:50, 14:00, 15:50

1,80€
Λιμενάρια Αλυκή 07:40, 09:50, 15:50

2,70€
Ποτός Σκ. Πρίνου 06:10, 09:20, 10:50, 12:40, 14:20, 16:40, 17:50

3,00€
Ποτός Θάσος 06:10, 09:20, 10:50, 12:40, 14:20, 16:40, 17:50

4,70€
Ποτός Θεολόγος 07:30, 10:00, 11:00, 14:10, 16:00

1,60€
Ποτός Αλυκή 08:00, 10:00, 16:00

2,40€
Πρίνος Θάσος 06:50, 09:55, 11:25, 13:15, 14:55, 17:15, 18:25

2,20€

Πρίνος Λιμενάρια 07:00, 09:20, 10:20, 11:50, 13:35, 15:20, 17:35, 18:30

2,50€
Πρίνος Ποτός 07:00, 09:20, 10:20, 11:50, 13:35, 15:20, 17:35, 18:30

2,80€
Σκ. Σωτήρος Θάσος 06:45, 09:50, 11:20, 13:10, 14:50, 17:10, 18:20

2,50€
Σκ. Ραχωνίου Θάσος 07:05, 10:25, 11:35, 13:40, 15:25, 17:40, 18:35

1,60€
Αλυκή Ποτός 11:40, 14:00, 17:25

2,40€
Αλυκή Λιμενάρια 11:40, 14:00, 17:25

2,70€
Σκ. Ποταμιάς Αλυκή 11:15, 13:30, 17:00

2,30€
Σκ. Καλλιράχης Θάσος 06:40, 09:50, 11:20, 13:1 0, 14:50, 17:10, 18:20

2,80€
Σκ. Καλλιράχης Λιμενάρια 07:15, 09:30, 10:30, 12:00, 13:45, 15:30, 17:45, 18:40

1,80€
Σκ. Καλλιράχης Ποτός 07:15, 09:30, 10:30, 12:00, 13:45, 15:30, 17:45, 18:40

2,20€
Σκ. Πρίνου Λιμενάρια 06:55, 09:20, 10:15, 11:50, 13:30, 15:15, 17:30, 18:30

2,80€
Σκ. Πρίνου Ποτός 06:55, 09:20, 10:15, 11:50, 13:30, 15:15, 17:30, 18:30

3,00€
Θάσος Χρυσή Αμμουδιά 07:20, 09:15, 10:30, 11:30, 12:50, 14:15, 16:15, 18:10

2,00€
Χρυσή Αμμουδιά Θάσος 07:55, 09:00, 09:50, 11:10, 12:05, 14:50, 17:00, 18:45

2,00€

Δρομολόγια ΚΤΕΛ Θάσου την Κυριακή

ΑΠΟ ΠΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ
Θάσος Λιμενάρια 06:30, 09:00, 09:50, 11:45, 13:10, 14:30, 17:00, 17:50

4,50€
Θάσος Ποτός

06:30, 09:00, 09:50, 11:45, 13:10, 14:30, 17:00, 17:50

4,70€
Λιμενάρια Σκ. Πρίνου 06:20, 09:30, 11:00, 12:50, 14:20, 16:50, 18:00

2,80€
Λιμενάρια Θάσος 06:20, 09:30, 11:00, 12:50, 14:20, 16:50, 18:00

4,50€
Θάσος Θεολόγος 09:00, 09:50, 13:10, 14:30

5,90€
Θεολόγος Θάσος

06:00, 07:45, 10:40, 12:30, 16:30

5,90€
Θάσος Παναγία 07:20, 09:15, 10:30, 11:30, 12:50, 14:15, 16:15, 18:10

1,60€
Θάσος Ποταμιά 07:20, 09:15, 10:30, 11:30, 12:50, 14:15, 16:15, 18:10

1,60€
Ποταμιά Θάσος 08:05, 09:10, 10:05, 11:15, 12:20, 15:05, 17:10, 19:00

1,60€
Παναγία Θάσος 08:15, 09:20, 10:15, 11:20, 12:30, 15:15, 17:15, 19:10

1,60€
Θάσος Κοίνυρα 10:30, 12:50, 16:15

2,60€
Κοίνυρα Θάσος 08:30, 10:30, 16:30

2,60€
Ο γύρος της Θάσου από τον Πρίνο 06:30, 09:00, 14:30

10,60€
Ο γύρος της Θάσου από την Παναγία

10:30, 12:50, 16:15

10,60€
Θάσος Σκ. Πρίνου 06:30, 09:00, 09:50, 11:45, 13:10, 14:30, 17:00, 17:50

2,00€
Σκ. Πρίνου Θάσος 06:55, 10:15, 11:30, 13:30, 15:15, 17:20, 18:30

2,00€
Θάσος Σκ. Ποταμιάς 07:20, 09:15, 10:30, 11:30, 12:50, 14:15, 16:15, 18:10

1,70€
Σκ. Ποταμιάς Θάσος

08:00, 09:05, 09:55, 11:10, 12:15, 15:00, 17:05, 18:50

1,70€
Θάσος Αλυκή 10:30, 12:50, 16:15

3,70€
Αλυκή Θάσος 08:20, 10:20, 16:20

3,70€
Λιμενάρια Θεολόγος 09:50, 10:50, 14:00, 15:50

1,80€
Λιμενάρια Αλυκή 07:40, 09:50, 15:50

2,70€
Ποτός Σκ. Πρίνου 06:10, 09:20, 10:50, 12:40, 14:15, 16:40, 1 7:55

3,00€
Ποτός Θάσος 06:10, 09:20, 10:50, 12:40, 14:15, 16:40, 1 7:55

4,70€
Ποτός Θεολόγος 07:30, 10:00, 10:55, 14:05, 16:00

1,60€
Ποτός Αλυκή 08:00, 10:00, 16:00

2,40€
Πρίνος Θάσος 06:50, 09:55, 11:25, 13:15, 14:45, 17:15, 18:25

2,20€

Πρίνος Λιμενάρια 07:00, 09:20, 10:20, 12:05, 13:35, 15:20, 17:20, 18:20

2,50€
Πρίνος Ποτός 07:00, 09:20, 10:20, 12:05, 13:35, 15:20, 17:20, 18:20

2,80€
Σκ. Σωτήρος Θάσος 06:45, 09:50, 11:20, 13:15, 14:40, 17:10, 18:20

2,50€
Σκ. Ραχωνίου Θάσος 07:00, 10:25, 11:35, 13:40, 15:25, 17:25, 18:35

1,60€
Αλυκή Ποτός 11:45, 13:50, 17:25

2,40€
Αλυκή Λιμενάρια 11:45, 13:50, 17:25

2,70€
Σκ. Ποταμιάς Αλυκή 11:15, 13:15, 17:00

2,30€
Σκ. Καλλιράχης Θάσος 06:40, 09:50, 11:20, 13:10, 14:40, 17:10, 18:20

2,80€
Σκ. Καλλιράχης Λιμενάρια 07:15, 09:30, 10:30, 12:15, 13:45, 15:30, 17:30, 18:30

1,80€
Σκ. Καλλιράχης Ποτός 07:15, 09:30, 10:30, 12:15, 13:45, 15:30, 17:30, 18:30

2,20€
Σκ. Πρίνου Λιμενάρια 06:55, 09:20, 10:15, 12:05, 13:30, 15:15, 17:20, 18:15

2,80€
Σκ. Πρίνου Ποτός 06:55, 09:20, 10:15, 12:05, 13:30, 15:15, 17:20, 18:15

3,00€
Θάσος Χρυσή Αμμουδιά 07:20, 09:15, 10:30, 11:30, 14:15, 16:15, 18:10

2,00€
Χρυσή Αμμουδιά Θάσος 07:55, 09:00, 09:50, 11:10, 12:05, 14:50, 17:00, 18:45

2,00€

Το thassos-view.com δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε αλλαγή στα δρομολόγια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο ΚΤΕΛ Θάσου: 25930 22162.

Thassos View Facebook Page Thassos View Twitter Account Thassos View Instagram Thassos View Youtube Channel